กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ชื่อเรื่อง :
กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายชล เกตุษา
ผู้แต่งร่วม :
ธิติมา วงษ์ชารี

สายชล เกตุษา,ธิติมา วงษ์ชีรี. 2551. กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สายชล เกตุษา,ธิติมา วงษ์ชีรี. (2551) กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สายชล เกตุษา,ธิติมา วงษ์ชีรี. กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.

สายชล เกตุษา,ธิติมา วงษ์ชีรี. (2551) กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0