การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา
การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา
ชื่อเรื่อง :
การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริมิรินทร์ มีสุข
ผู้แต่งร่วม :
ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง, วัลลภัคร์ พลทรัพย์, ชัชวาลย์ ชัยชนะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศิริมิรินทร์ มีสุข. 2552. การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ศิริมิรินทร์ มีสุข. (2552) การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ศิริมิรินทร์ มีสุข. การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

ศิริมิรินทร์ มีสุข. (2552) การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0