การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง
การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนงค์ เสริฐวาสนา
ผู้แต่งร่วม :
สิงหนาท พวงจันทน์แดง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อนงค์ เสริฐวาสนา. 2551. การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อนงค์ เสริฐวาสนา. (2551) การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

อนงค์ เสริฐวาสนา. การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

อนงค์ เสริฐวาสนา. (2551) การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 51
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0