การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดาริน วรรณพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, สุจินต์ บุรีรัตน์, เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดาริน วรรณพงษ์. 2551. การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ดาริน วรรณพงษ์. (2551) การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ดาริน วรรณพงษ์. การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

ดาริน วรรณพงษ์. (2551) การควบคุมการสั่นสะเทือนแบบพาสซีฟ-แอคทีฟ ของระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.