การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ และการทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ และการทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ และการทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิรินทิพย์ หนองแสง
ผู้แต่งร่วม :
สิงหนาท พวงจันทน์แดง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศิรินทิพย์ หนองแสง. 2551. การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ และการทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ศิรินทิพย์ หนองแสง. (2551) การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ และการทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ศิรินทิพย์ หนองแสง. การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ และการทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

ศิรินทิพย์ หนองแสง. (2551) การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ และการทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0