ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ
ผู้แต่งร่วม :
สุรีพร ธนศิลป์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ. 2551. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ. (2551) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

ฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ. (2551) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณ ของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0