การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบการแจกแจงปกติพหุ 6 วิธี
การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบการแจกแจงปกติพหุ 6 วิธี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบการแจกแจงปกติพหุ 6 วิธี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รักมณี บุตรชน
ผู้แต่งร่วม :
-

รักมณี บุตรชน. 2551. การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบการแจกแจงปกติพหุ 6 วิธี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

รักมณี บุตรชน. (2551) การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบการแจกแจงปกติพหุ 6 วิธี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

รักมณี บุตรชน. การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบการแจกแจงปกติพหุ 6 วิธี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.

รักมณี บุตรชน. (2551) การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบการแจกแจงปกติพหุ 6 วิธี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.