การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน
ปี :
[2551]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุพรรณ ฟู่เจริญ
ผู้แต่งร่วม :
-

สุพรรณ ฟู่เจริญ,สุพรรณ ฟู่เจริญ..[และคนอื่นๆ]. [2551]. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน. ขอนแก่น:คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สุพรรณ ฟู่เจริญ,สุพรรณ ฟู่เจริญ..[และคนอื่นๆ]. ([2551]) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

สุพรรณ ฟู่เจริญ,สุพรรณ ฟู่เจริญ..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน. ขอนแก่น:คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2551]. Print.

สุพรรณ ฟู่เจริญ,สุพรรณ ฟู่เจริญ..[และคนอื่นๆ]. ([2551]) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.