ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชื่อเรื่อง :
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์
ผู้แต่งร่วม :
สุมาลี วงษ์วิทิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์. 2552. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ. , มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์. (2552) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.

ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์. (2552) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0