การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวม เพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวม เพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ชื่อเรื่อง :
การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวม เพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สรรธวัช อัศวเรืองชัย
ผู้แต่งร่วม :
จิรุตมฝื ศรีรัตนบัลล์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สรรธวัช อัศวเรืองชัย. 2551. การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวม เพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สรรธวัช อัศวเรืองชัย. (2551) การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวม เพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สรรธวัช อัศวเรืองชัย. การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวม เพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

สรรธวัช อัศวเรืองชัย. (2551) การประเมินการใช้เครื่องมือส่งสัญญาณรวม เพื่อค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ของผู้ป่วยในของโรงพยาบาล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.