การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรี ติยะบุญชัย
ผู้แต่งร่วม :
นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ, พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ

วรี ติยะบุญชัย and others. 2553. การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร;

วรี ติยะบุญชัย and others. (2553) การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

วรี ติยะบุญชัย and others. การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.

วรี ติยะบุญชัย and others. (2553) การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0