การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม
การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิติ วัฒนาธร
ผู้แต่งร่วม :
ปาริชาต สถาปิตานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปิติ วัฒนาธร. 2552. การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปิติ วัฒนาธร. (2552) การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปิติ วัฒนาธร. การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ปิติ วัฒนาธร. (2552) การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.