การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ชื่อเรื่อง :
การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนกอร อินทราพิเชฐ
ผู้แต่งร่วม :
สุพิชญา จันทะชุม

กนกอร อินทราพิเชฐ,สุพิชญา จันทะชุม. 2553. การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

กนกอร อินทราพิเชฐ,สุพิชญา จันทะชุม. (2553) การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

กนกอร อินทราพิเชฐ,สุพิชญา จันทะชุม. การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553. Print.

กนกอร อินทราพิเชฐ,สุพิชญา จันทะชุม. (2553) การผลิตและการใช้แบคทีริโอซินและแลคติกแอซิดแบคทีเรีย สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.