สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
ชื่อเรื่อง :
สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทิพวรรณ ทองสุข
ผู้แต่งร่วม :
วรี ติยะบุญชัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทิพวรรณ ทองสุข. 2553. สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม. พิษณุโลก:เมหาวิทยาลัยนเรศวร;

ทิพวรรณ ทองสุข. (2553) สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม. เมหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ทิพวรรณ ทองสุข. สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม. พิษณุโลก:เมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.

ทิพวรรณ ทองสุข. (2553) สารชะลอการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้แปรรูปจากโปรตีนสกัดจากรังไหม. เมหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0