การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน
การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน
ชื่อเรื่อง :
การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษฎา ไทรงาม
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กฤษฎา ไทรงาม. 2553. การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

กฤษฎา ไทรงาม. (2553) การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

กฤษฎา ไทรงาม. การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.

กฤษฎา ไทรงาม. (2553) การค้นหาความจริงและคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กในชั้นสอบสวน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 46
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0