การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรวิทย์ อุ่นจิตร
ผู้แต่งร่วม :
เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วรวิทย์ อุ่นจิตร. 2552. การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วรวิทย์ อุ่นจิตร. (2552) การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วรวิทย์ อุ่นจิตร. การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

วรวิทย์ อุ่นจิตร. (2552) การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.