การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ชื่อเรื่อง :
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พลเทพ เวงสูงเนิน
ผู้แต่งร่วม :
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พลเทพ เวงสูงเนิน. 2552. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พลเทพ เวงสูงเนิน. (2552) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

พลเทพ เวงสูงเนิน. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

พลเทพ เวงสูงเนิน. (2552) การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแนวหัวอ่าน/เขียนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0