ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดโดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดโดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดโดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
ปี :
2525
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์,โดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์. 2525. ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดโดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์. กรุงเทพฯ:กองโครงการและประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ;

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์,โดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์. (2525) ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดโดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์. กองโครงการและประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์,โดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์. ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดโดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์. กรุงเทพฯ:กองโครงการและประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2525. Print.

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์,โดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์. (2525) ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดโดย ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์. กองโครงการและประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0