การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2)
การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2)
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คงศักดิ์ พร้อมเทพ
ผู้แต่งร่วม :
-

คงศักดิ์ พร้อมเทพ. 2554. การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2). พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

คงศักดิ์ พร้อมเทพ. (2554) การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

คงศักดิ์ พร้อมเทพ. การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2). พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.

คงศักดิ์ พร้อมเทพ. (2554) การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 2). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.