การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
ชื่อเรื่อง :
การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. 2555. การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. (2555) การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print.

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. (2555) การใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0