การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย
การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย
ชื่อเรื่อง :
การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริยา หาญวจนวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
นิษณา นามวาท, ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา, วิจิตรา ทัศนียกุล, บรรจบ ศรีภา

จริยา หาญวจนวงศ์,จริยา หาญวจนวงศ์..[และคนอื่น ๆ]. 2554. การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จริยา หาญวจนวงศ์,จริยา หาญวจนวงศ์..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

จริยา หาญวจนวงศ์,จริยา หาญวจนวงศ์..[และคนอื่น ๆ]. การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.

จริยา หาญวจนวงศ์,จริยา หาญวจนวงศ์..[และคนอื่น ๆ]. (2554) การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกจากน่านน้ำไทย. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0