ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ชื่อเรื่อง :
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พัชนันท์ ตั้งศรีทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
สุมาลี วงษ์วิทิต,

พัชนันท์ ตั้งศรีทรัพย์. 2553. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร. สาขาวิชานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

พัชนันท์ ตั้งศรีทรัพย์. (2553) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

พัชนันท์ ตั้งศรีทรัพย์. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.

พัชนันท์ ตั้งศรีทรัพย์. (2553) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.