กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม
กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วันวิสาข์ สหัสสานนท์
ผู้แต่งร่วม :
ปาริชาต สถาปิตานนท์,

วันวิสาข์ สหัสสานนท์. 2553. กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วันวิสาข์ สหัสสานนท์. (2553) กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วันวิสาข์ สหัสสานนท์. กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

วันวิสาข์ สหัสสานนท์. (2553) กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 56
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 18
วิชาการ :
 22
สังคม/ชุมชน :
 16
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0