กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน
กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เนตรธิรางค์ คะอูป
ผู้แต่งร่วม :
ปาริชาต สถาปิตานนท์,

เนตรธิรางค์ คะอูป. 2553. กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน. สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เนตรธิรางค์ คะอูป. (2553) กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เนตรธิรางค์ คะอูป. กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

เนตรธิรางค์ คะอูป. (2553) กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 23
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0