ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ปี :
[ม.ป.ป.]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิลุบล กิจอันเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
ชุติมา หาญจวณิช

นิลุบล กิจอันเจริญ,ชุติมา หาญจวณิช. [ม.ป.ป.]. ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

นิลุบล กิจอันเจริญ,ชุติมา หาญจวณิช. ([ม.ป.ป.]) ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

นิลุบล กิจอันเจริญ,ชุติมา หาญจวณิช. ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]. Print.

นิลุบล กิจอันเจริญ,ชุติมา หาญจวณิช. ([ม.ป.ป.]) ศักยภาพของการใช้ไคโตซานและเบต้ากลูแคนเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.