บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 1
บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 1
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 1
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
เอื้อมเดือน ประวาฬ, พรศิลป์ ซีกพุดซา, ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์, วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์,วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์..[และคนอื่น ๆ]. 2553. บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 1. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์,วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์..[และคนอื่น ๆ]. (2553) บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์,วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์..[และคนอื่น ๆ]. บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 1. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์,วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์..[และคนอื่น ๆ]. (2553) บทบาทของเอนไซม์ NQO1 ต่อความไวต่อมะเร็ง พยากรณ์โรค และเป้าหมายของยารักษามะเร็ง 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0