ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง :
ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
ผู้แต่งร่วม :
กิตติ ตันเมืองปัก, จารุวัลย์ รักษ์มณี, รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์,วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์..[และคนอื่น ๆ]. 2553. ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. เลย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย;

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์,วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์..[และคนอื่น ๆ]. (2553) ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย:เลย.

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์,วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์..[และคนอื่น ๆ]. ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. เลย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2553. Print.

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์,วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์..[และคนอื่น ๆ]. (2553) ความหลากหลายของไลเคนและการใช้ประโยชน์ ณ สวนรุกชาติภูแปก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย:เลย.