การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จินตนา เหล่าไพบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

จินตนา เหล่าไพบูลย์,เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์. 2554. การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

จินตนา เหล่าไพบูลย์,เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์. (2554) การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

จินตนา เหล่าไพบูลย์,เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์. การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554. Print.

จินตนา เหล่าไพบูลย์,เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์. (2554) การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0