ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก
ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก
ชื่อเรื่อง :
ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล
ผู้แต่งร่วม :
สิงหนาท พวงจันทน์แดง,

วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล. 2554. ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล. (2554) ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล. ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.

วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล. (2554) ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0