ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
ชื่อเรื่อง :
ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรรณพิศ นิยมฤทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต

วรรณพิศ นิยมฤทธิ์. 2555. ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

วรรณพิศ นิยมฤทธิ์. (2555) ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

วรรณพิศ นิยมฤทธิ์. ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555.

วรรณพิศ นิยมฤทธิ์. (2555) ขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารในชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล กับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0