การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิรพรรณ ทองสร้อย
ผู้แต่งร่วม :
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

จิรพรรณ ทองสร้อย. 2551. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

จิรพรรณ ทองสร้อย. (2551) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

จิรพรรณ ทองสร้อย. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.

จิรพรรณ ทองสร้อย. (2551) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0