มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี
มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี
ชื่อเรื่อง :
มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุธี กิติทัศนาสรชัย
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต

สุธี กิติทัศนาสรชัย. 2551. มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สุธี กิติทัศนาสรชัย. (2551) มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุธี กิติทัศนาสรชัย. มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

สุธี กิติทัศนาสรชัย. (2551) มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อฐานะความเป็นประธานแห่งคดี . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.