บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน
บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนกพร บุญญะอติชาติ
ผู้แต่งร่วม :
สายชล เกตุษา

กนกพร บุญญะอติชาติ. 2550. บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กนกพร บุญญะอติชาติ. (2550) บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กนกพร บุญญะอติชาติ. บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

กนกพร บุญญะอติชาติ. (2550) บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0