ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ชื่อเรื่อง :
ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
หทัยภัส กำลังเอก
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต

หทัยภัส กำลังเอก. 2552. ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

หทัยภัส กำลังเอก. (2552) ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

หทัยภัส กำลังเอก. ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

หทัยภัส กำลังเอก. (2552) ข้อสันนิษฐานกรณีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.