การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซิมโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซิมโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซิมโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นันทวรรณ แก้วโชติ
ผู้แต่งร่วม :
มธุรส จงชัยกิจ

นันทวรรณ แก้วโชติ. 2554. การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซิมโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นันทวรรณ แก้วโชติ. (2554) การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซิมโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นันทวรรณ แก้วโชติ. การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซิมโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

นันทวรรณ แก้วโชติ. (2554) การพัฒนาบทเรียนเว็บเควสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซิมโดรม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0