แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อมรรัตน์ มัททวีวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
โกวิทย์ พวงงาม

อมรรัตน์ มัททวีวงศ์. 2553. แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

อมรรัตน์ มัททวีวงศ์. (2553) แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

อมรรัตน์ มัททวีวงศ์. แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

อมรรัตน์ มัททวีวงศ์. (2553) แนวทางการจัดการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรโครงการ "บ้านฉางเพลส" เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน
กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน