การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ชื่อเรื่อง :
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชุติมณฑน์ บริสุทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต

ชุติมณฑน์ บริสุทธิ์. 2551. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ชุติมณฑน์ บริสุทธิ์. (2551) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ชุติมณฑน์ บริสุทธิ์. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

ชุติมณฑน์ บริสุทธิ์. (2551) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นคนพิการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0