ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ชื่อเรื่อง :
ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
ผู้แต่งร่วม :
ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, สัญญา หกพุดซา

สุทธิลักษณ์ ปทุมราช and others. 2552. ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุทธิลักษณ์ ปทุมราช and others. (2552) ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

สุทธิลักษณ์ ปทุมราช and others. ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.

สุทธิลักษณ์ ปทุมราช and others. (2552) ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.