การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ
การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ
ชื่อเรื่อง :
การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
ผู้แต่งร่วม :
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. 2555. การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2555) การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2555) การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 14
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 21-22 ธันวาคม 2537 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ
จัดโดย กองวิชาการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย