จักรวาลวิทยาสยาม :การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง
จักรวาลวิทยาสยาม :การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง
ชื่อเรื่อง :
จักรวาลวิทยาสยาม :การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปภัสสร เธียรปัญญา
ผู้แต่งร่วม :
ปิยนาถ บุนนาค

ปภัสสร เธียรปัญญา. 2552. จักรวาลวิทยาสยาม :การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ปภัสสร เธียรปัญญา. (2552) จักรวาลวิทยาสยาม :การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ปภัสสร เธียรปัญญา. จักรวาลวิทยาสยาม :การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

ปภัสสร เธียรปัญญา. (2552) จักรวาลวิทยาสยาม :การศึกษาที่มาของอำนาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 16
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0