แนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
แนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุปณิตา มั่นเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
วิชัย วิรัตกพันธ์

สุปณิตา มั่นเจริญ. 2553. แนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สุปณิตา มั่นเจริญ. (2553) แนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ปทุมธานี.

สุปณิตา มั่นเจริญ. แนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

สุปณิตา มั่นเจริญ. (2553) แนวทางการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำหรับการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 330
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 330
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0