การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู
การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุทธิ์สุดา วานิช
ผู้แต่งร่วม :
ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

สุทธิ์สุดา วานิช. 2553. การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุทธิ์สุดา วานิช. (2553) การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุทธิ์สุดา วานิช. การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

สุทธิ์สุดา วานิช. (2553) การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0