การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส
การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส
ชื่อเรื่อง :
การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส
ปี :
2556
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดาริน ทุเรียนงาม
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต

ดาริน ทุเรียนงาม. 2556. การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ดาริน ทุเรียนงาม. (2556) การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ดาริน ทุเรียนงาม. การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556.

ดาริน ทุเรียนงาม. (2556) การลดวันต้องโทษจำคุก : ศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายไทยกับฝรั่งเศส . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0