การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ
การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กาญจนา ชาตตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
วนิดา อัญชลีวิทยกุล, ปิยธิดา สุกกระ, สรพล จิระสวัสดิ์, ขวัญสุดา ดีศิริ, อัจฉรา วงศ์โสธร

กาญจนา ชาตตระกูล. 2555. การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต;

กาญจนา ชาตตระกูล. (2555) การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

กาญจนา ชาตตระกูล. การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555. Print.

กาญจนา ชาตตระกูล. (2555) การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 33
Full-Text :
 904
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 307
วิชาการ :
 630
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0