ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภัทรียา พันธุ์ทอง
ผู้แต่งร่วม :
ทวีศักดิ์ กสิผล

ภัทรียา พันธุ์ทอง. 2555. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ;

ภัทรียา พันธุ์ทอง. (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ:กรุงเทพฯ.

ภัทรียา พันธุ์ทอง. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555. Print.

ภัทรียา พันธุ์ทอง. (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 798
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 292
วิชาการ :
 491
สังคม/ชุมชน :
 15
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0