การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริลักษณ์ วิทยา
ผู้แต่งร่วม :
ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

ศิริลักษณ์ วิทยา. 2555. การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

ศิริลักษณ์ วิทยา. (2555) การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/กรุงเทพฯ.

ศิริลักษณ์ วิทยา. การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.

ศิริลักษณ์ วิทยา. (2555) การพัฒนาชุดกิจกรรมเคมี เรื่องปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/กรุงเทพฯ.