การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พราวธีมา ศรีระทุ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พราวธีมา ศรีระทุ. 2560. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

พราวธีมา ศรีระทุ. (2560) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

พราวธีมา ศรีระทุ. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.

พราวธีมา ศรีระทุ. (2560) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 170
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 40
วิชาการ :
 134
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0