การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาว ที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาว ที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาว ที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กล่าวขวัญ ศรีสุข
ผู้แต่งร่วม :
เอกรัฐ ศรีสุข, วีรพงษ์ วุฒิพันธุ์ชัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กล่าวขวัญ ศรีสุข. 2552. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาว ที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

กล่าวขวัญ ศรีสุข. (2552) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาว ที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

กล่าวขวัญ ศรีสุข. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาว ที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552. Print.

กล่าวขวัญ ศรีสุข. (2552) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาว ที่เก็บแช่เย็น และเก็บแช่แข็ง. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0