แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง
แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุธิดา ถนอมวงษ์
ผู้แต่งร่วม :
ชัยวุฒิ จันมา, สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุธิดา ถนอมวงษ์. 2560. แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

สุธิดา ถนอมวงษ์. (2560) แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

สุธิดา ถนอมวงษ์. แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2560.

สุธิดา ถนอมวงษ์. (2560) แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 212
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 55
วิชาการ :
 163
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0