แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมรมน ช้วนปรีชา
ผู้แต่งร่วม :
พิศมัย จารุจิตติพันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมรมน ช้วนปรีชา. 2559. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

สมรมน ช้วนปรีชา. (2559) แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

สมรมน ช้วนปรีชา. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2559.

สมรมน ช้วนปรีชา. (2559) แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุ ในเรือนจำและทัณฑสถาน เขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 62
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 54
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0